Ръководство за проектиране на обучението
(O-MID-01)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Целта на ръководството е да подпомага преподавателите и инструкторите в разработването на курсовете и учебните материали

Този курс изисква регистрационен ключ