• В курса се разглеждат методите за създаване на 3D модели на детайлите, проектирането на сглобени единици, създаване на чертожна документация, проектиране на детайли от листов материал, якостна проверка на моделираните детайли с вградения модул Simulation Xpres и създаване на инструментална екипировка. Курсът е онагледен с множество примери, разработени във видеоформат.

    още...