Много от менинг компаниите изискват преминаването на "Marlins Test for Seafarers" за да видят нивото на владеене на английски език. Изпълнителна Агенция "Морска администрация" е включила "Marlins Test for Seafarers" като изпит по английски език за да получите съответните морски правоспособности.

Сертификационния тест може да направите на сайта на Marlins. Получавате сертификат, който е валиден шест месеца. В него е указан резултата от теста. Резултат под 70% се счита за много лош. Приемлив е резултат по-добър от 85%. Този сертификат може да бъде проверен от работодателя.
Тестът е с продължителност 60 минути. Цената е 14 USD. Включва 85 въпроса от следните раздели:

 • Listening - умения за слушане и разбиране (25 въпроса)
 • Grammar - Prepositions - граматика предлози (10 въпроса)
 • Grammar - Choose the statement that describes the picture - Граматика - Изберете израза, който описва картинката (4 въпроса)
 • Grammar - Tenses - Граматика - Времена (4 въпроса)
 • Grammar - Scrambled sentences - Граматика - разбъркани изречения (6 въпроса)
 • Grammar - Questions - Граматика - Въпроси (6 въпроса)
 • Vocabulary - Odd word - Лексика - Излишна дума (която на принадлежи на групата) (5 въпроса)
 • Vocabulary - Look at the picture. Put the words in the correct places - Лексика - Посочете предметите от картинката (5 въпроса)
 • Vocabulary - Groups - Лексика - Групирайте думите по смисъл (5 въпроса)
 • Time and Number - Времена и числа (5 въпроса)
 • Pronunciation - Произношение (9 въпроса)
 • Reading - Четене с разбиране (1 въпрос)

Базата с въпроси на Марлинс не е много голяма. При 12-15 теста около 95% от въпросите се повтарят. Много варианти на тестовете можете да намерите в Интернет, включително и с отговорите. Всички те обаче нарушават авторското право на Marlins. Поради тази причина не предоставяме линкове към тях. Вместо това сме разработили база от 3850 въпроса, които по обхват и трудност съответстват на въпросите на Марлинс. Тестовете са организирани по подобие на Марлинс от нашата база с въпроси. За разлика от Марлинс теста след като направите нашите тестове виждате верните отговори. По всяко време може да прегледате направените от вас тестове. Цената за тест варира от два до три лева, в зависимост от закупеният пакет.

Убедени сме че тестовете ще са много полезни при подготовката Ви.

Пакет от 20 Марлинс теста
Пакет от 30 Марлинс теста
Пакет от 50 Марлинс теста
Пакет от 100 Марлинс теста
Демо марлинс

 • Цена: BGN 60,00

  Съдържа 20 теста за самоподготовка за явяване на Марлинс тест пред Изпълнитена Агенция "Морска Администрация" (ИАМА).

  Тестовете се генерират от база от 3850 въпроса, които сме подготвили по подобие на Марлинс тестовете за моряци. Въпросите са разделени в единадесет категории. Всеки тест се състои от 85 въпроса. На изпита трябва да отговорите за 60 минути. Тук тестовете са разделени на две групи: 15 не са ограничени по време и пет трябва да направите за време.

 • Цена: BGN 81,00

  Съдържа 30 теста за самоподготовка за явяване на Марлинс тест пред Изпълнитена Агенция "Морска Администрация" (ИАМА).

  Тестовете се генерират от база от 3850 въпроса, които сме подготвили по подобие на Марлинс тестовете за моряци. Въпросите са разделени в единадесет категории. Всеки тест се състои от 85 въпроса. На изпита трябва да отговорите за 60 минути. Тук тестовете са разделени на две групи: 23 не са ограничени по време и 7 трябва да направите за време.

 • Цена: BGN 125,00

  Съдържа 50 теста за самоподготовка за явяване на Марлинс тест пред Изпълнитена Агенция "Морска Администрация" (ИАМА).

  Тестовете се генерират от база от 3850 въпроса, които сме подготвили по подобие на Марлинс тестовете за моряци. Въпросите са разделени в единадесет категории. Всеки тест се състои от 85 въпроса. На изпита трябва да отговорите за 60 минути. Тук тестовете са разделени на две групи: 40 не са ограничени по време и 10 трябва да направите за време.

 • Цена: BGN 200,00

  Съдържа 100 теста за самоподготовка за явяване на Марлинс тест пред Изпълнитена Агенция "Морска Администрация" (ИАМА).

  Тестовете се генерират от база от 3850 въпроса, които сме подготвили по подобие на Марлинс тестовете за моряци. Въпросите са разделени в единадесет категории. Всеки тест се състои от 85 въпроса. На изпита трябва да отговорите за 60 минути. Тук тестовете са разделени на две групи: 80 не са ограничени по време и 20 трябва да направите за време.