Категории курсове

Технически науки

Електротехника и Електроника23

Машинно инженерство1

Инженерен Дизаин1
Морска Администрация

Вътрешните водни пътища на Европа

За Корабоводители For Shippers2

Щурман и Щурман Обща категория3

„Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"3

Капитан вътрешно плаване3

За Механици

Механик вътрешно плаване4

Електромеханик за вътрешните водни пътища на Европа3

Моряк-моторист вътрешно плаване4

Специална и допълнителна подготовка3

Работа на море

За Корабоводители3

За Капитани и Старши помощник-капитани - ниво "Управленско"9

Тестови въпроси за корабоводители на английски език управленско ниво4

За Вахтен помощник-капитани -ниво "Оперативно"9

Тестови въпроси за корабоводители на английски език оперативно ниво3

За Квалифициран моряк палубна команда (Палубен боцман)4

За Корабен Рулеви1

За оператори СМСББ (GMDSS)3

За Пилот в пристанища Бургас и Варна2

За Капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване до 200БТ2

Капитан до 500 БТ в местно плаване3

За Механици

За шеф (главен) механик и втори механик5

Тестови въпроси за механици на английски език оперативно ниво4

За трети и четвърти (вахтен) механик4

За корабен моторист1

За корабен електромеханик3

За корабен електротехник3

За Квалифициран моряк машинна команда4

Английски език - подготовка за Марлинс тест4
Национален Център за Безопасен Интернет1