Категории курсове

Технически науки 

Електротехника и Електроника 
 Електротехнически материали - 2014-2015Резюме
 Силови електронни преобразуватели-2014-2015
 Силова електроника - 2014-2015
 Електробезопасност - 2014-2015
 Електротехнически материали - 2016-2017Резюме
 Силова електроника - 2016-2017
 Електробезопасност - 2016-2017
 Електротехнически материали - 2017-2018Резюме
 Силова електроника - 2017-2018
 Електробезопасност - 2017-2018
 Силови електронни преобразуватели-2017-2018
 Силови електронни преобразуватели-2018-2019
 Електробезопасност - 2018-2019
 Силова електроника - 2018-2019
 Електротехнически материали - 2018-2019Резюме
 Силови електронни преобразуватели-2019-2020
 Електробезопасност - 2019-2020
 Силова електроника - 2019-2020
 Електротехнически материали - 2019-2020Резюме

Машинно инженерство 
 3D моделиране със SolidWorksРезюме

Инженерен Дизаин 
 Cinema 4DРезюме
Морска Администрация 

Вътрешните водни пътища на Европа 

За Корабоводители For Shippers 
 Водач на малък кораб за спорт и развлечениеРезюме
 Водач на малък корабРезюме

Щурман и Щурман Обща категория 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товара" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме
 Функция "Корабоводене" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме

„Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" 
 Функция “ Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме
 Функция “Обработка и подреждане на товара” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме
 Функция "Корабоводене" за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме

Капитан вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товара"Резюме
 Функция "Корабоводене" за "Капитан вътрешно плаване"Резюме

За Механици 

Механик вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Морско инженерство" за "Механик вътрешно плаване"Резюме

Електромеханик за вътрешните водни пътища на Европа 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме

Моряк-моторист вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Морско инженерство" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме

Работа на море 

За Корабоводители 
 МППСМ и системата IALA за всички капитани, старши помощник капитани и вахтени капитаниРезюме
 Водач (капитан) на кораб до 40 БТ по мореРезюме

За Капитани и Старши помощник-капитани - ниво "Управленско" 
 Функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - ниво "Управленско"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари" - ниво "Управление"Резюме
 Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление"Резюме

За Вахтен помощник-капитани -ниво "Оперативно" 
 Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно"Резюме
 Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари"Резюме

За Палубен боцман 
 Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на бордаРезюме
 Палубен Боцман - Функция "Корабоводене"Резюме
 Палубен Боцман - Функция "Техническо поддържане и ремонт"Резюме
 Палубен Боцман - Функция "Обработка и подреждане на товари"Резюме

За Корабен Рулеви 
 Функция "Корабоводене" за правоспособност "Корабен Рулеви"Резюме

За оператори СМСББ (GMDSS) 
 За правоспособност "Корабен радиооператор в местното плаване" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1 в териториалното море на Р. България"Резюме
 За правоспособност "Корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зони А1, А2, А3 и А4" - GMDSS-GOC (GMDSS-General Operator's Certificate)Резюме
 За правоспособност "Корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1" - GMDSS-ROC (GMDSS - Restricted Operator's Certificate)Резюме

За Пилот в пристанища Бургас и Варна 
 Пилот за пристанище ВарнаРезюме
 Пилот за пристанище БургасРезюме

За Капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване до 200БТ 

Капитан до 500 БТ в местно плаване 
 Функция "Корабоводене" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме
 Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме

За Механици 

За шеф (главен) механик и втори механик 
 Всички функции за шеф (главен) и втори механикРезюме
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Морско инженерство" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За трети и четвърти (вахтен) механик 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Морско инженерство" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За машинен боцман и моторист 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За корабен електромеханик 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Техническо поддържане и ремонт"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За корабен електротехник 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Техническо поддържане и ремонт"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

Английски език - подготовка за Марлинс тест 
 Марлинс - 20 тестаРезюме
 Марлинс - 30 тестаРезюме
 Марлинс - 50 тестаРезюме
 Марлинс - 100 тестаРезюме
Община Варна 

Превенции 
 По-безопасен ИнтернетТози курс изисква регистрационен ключ
 Безопасен ИнтернетТози курс изисква регистрационен ключ
 Безопасен Интернет за професионалистиТози курс изисква регистрационен ключ
 Безопасен Интернет-2013Този курс изисква регистрационен ключ
Национален Център за Безопасен Интернет 
 Безопасен ИнтернетТози курс изисква регистрационен ключ
Как да работим със системата 
 Ръководство за проектиране на обучениетоТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Ресурси, Курсове, Тестове
Демо 
 Как да създаваме учебни материали в EduZone
 Вселена (демо курс)Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Пълно наименование 101