Категории курсове

Технически науки 

Електротехника и Електроника 
 Електротехнически материали - 2014-2015Резюме
 Силови електронни преобразуватели-2014-2015
 Силова електроника - 2014-2015
 Електробезопасност - 2014-2015
 Електротехнически материали - 2016-2017Резюме
 Силова електроника - 2016-2017
 Електробезопасност - 2016-2017
 Електротехнически материали - 2017-2018Резюме
 Силова електроника - 2017-2018
 Електробезопасност - 2017-2018
 Силови електронни преобразуватели-2017-2018
 Силови електронни преобразуватели-2018-2019
 Електробезопасност - 2018-2019
 Силова електроника - 2018-2019
 Електротехнически материали - 2018-2019Резюме
 Силови електронни преобразуватели-2019-2020
 Електробезопасност - 2019-2020
 Силова електроника - 2019-2020
 Електротехнически материали - 2019-2020Резюме
 Силови електронни преобразуватели-2020-2021
 Електробезопасност - 2020-2021
 Силова електроника - 2020-2021
 Електротехнически материали - 2020-2021Резюме

Машинно инженерство 
 3D моделиране със SolidWorksРезюме

Инженерен Дизаин 
 Cinema 4DРезюме
Морска Администрация 

Вътрешните водни пътища на Европа 

За Корабоводители For Shippers 
 Водач на малък кораб за спорт и развлечениеРезюме
 Водач на малък корабРезюме

Щурман и Щурман Обща категория 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товара" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме
 Функция "Корабоводене" за правоспособности "Щурман" и "Щурман обща категория"Резюме

„Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" 
 Функция “ Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме
 Функция “Обработка и подреждане на товара” за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме
 Функция "Корабоводене" за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"Резюме

Капитан вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товара"Резюме
 Функция "Корабоводене" за "Капитан вътрешно плаване"Резюме

За Механици 

Механик вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Механик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Морско инженерство" за "Механик вътрешно плаване"Резюме

Електромеханик за вътрешните водни пътища на Европа 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Електромеханик вътрешно плаване"Резюме

Моряк-моторист вътрешно плаване 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Техническо обслужване и ремонт" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме
 Функция "Морско инженерство" за "Моряк-моторист вътрешно плаване"Резюме

Специална и допълнителна подготовка 
 Управление на кораб с помоща на радиолокационна станция
 Оператор на корабна радиостанция работеща в режим на радиотелефония
 Превоз на опасни товари - ADN

Работа на море 

За Корабоводители 
 МППСМ и системата IALA за всички капитани, старши помощник капитани и вахтени капитаниРезюме
 Водач (капитан) на кораб до 40 БТ по мореРезюме
 Водач на кораб до 40 БТ на немски език
 Водач на кораб до 40 БТ на руски език
 Капитан на кораб до 40 БТ извършващ сезонен превоз на хора с до 35 човека на борда
 ВОПОГ превоз на опасни товари - Kонсултанти

За Капитани и Старши помощник-капитани - ниво "Управленско" 
 Функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - ниво "Управленско"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари" - ниво "Управление"Резюме
 Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление"Резюме

Тестови въпроси за корабоводители на английски език управленско ниво 
 Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level
 Cargo handling and stowage of the management level
 COLREG - Management Level
 Navigation at the management level

За Вахтен помощник-капитани -ниво "Оперативно" 
 Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно"Резюме
 Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"Резюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари"Резюме

Тестови въпроси за корабоводители на английски език оперативно ниво 
 Controlling the opration of the ship and care for person on board at Operational Level
 Cargo handling and stowage at Operational Level
 Navigation at Operational Level

За Квалифициран моряк палубна команда (Палубен боцман) 
 Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"Резюме
 Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Корабоводене"Резюме
 Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Техническо поддържане и ремонт"Резюме
 Квалифициран моряк палубна команда (Палубен Боцман) - Функция "Обработка и подреждане на товари"Резюме

За Корабен Рулеви 
 Функция "Корабоводене" за правоспособност "Корабен Рулеви"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За оператори СМСББ (GMDSS) 
 За правоспособност "Корабен радиооператор в местното плаване" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1 в териториалното море на Р. България"Резюме
 За правоспособност "Корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зони А1, А2, А3 и А4" - GMDSS-GOC (GMDSS-General Operator's Certificate)Резюме
 За правоспособност "Корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ" - функция "Комуникации на експолоатационно ниво за зона А1" - GMDSS-ROC (GMDSS - Restricted Operator's Certificate)Резюме

За Пилот в пристанища Бургас и Варна 
 Пилот за пристанище ВарнаРезюме
 Пилот за пристанище БургасРезюме

За Капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване до 200БТ 
 Капитан на РК до 200БТ в крайбрежно плаване - функция УЕКГЛБ
 Капитан на РК до 200БТ в крайбрежно плаване - функция Корабоводене

Капитан до 500 БТ в местно плаване 
 Функция "Корабоводене" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме
 Функция "Обработка и подреждане на товари" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме
 Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" за Капитан до 500 БТ в местно плаванеРезюме

За Механици 

За шеф (главен) механик и втори механик 
 Всички функции за шеф (главен) и втори механикРезюме
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Морско инженерство" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Управленско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

Тестови въпроси за механици на английски език оперативно ниво 
 Part Maintenance and Repair
 Electrical equipment, electronics and control systems
 MARINE ENGINEERING
 CONTROLLING THE OPERATION OF THE SHIP AND CARE FOR PERSONS ON BOARD

За трети и четвърти (вахтен) механик 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Морско инженерство" - Ниво "Оперативно"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За корабен моторист 
 функция "Морско инженерство" корабен моторист - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За корабен електромеханик 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Техническо поддържане и ремонт"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За корабен електротехник 
 Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Техническо поддържане и ремонт"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление"Този курс изисква регистрационен ключРезюме

За Квалифициран моряк машинна команда 
 функция ЕОЕАСУ "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление", квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 функция "Морско инженерство" квалифициран моряк машинна команда- Ниво "Изпълнителско"Резюме
 функция ТОР - "Техническо поддържане и ремонт" квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско"Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Функция УЕКГЛБ, "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - квалифициран моряк машинна командаТози курс изисква регистрационен ключРезюме

Английски език - подготовка за Марлинс тест 
 Марлинс - 20 тестаРезюме
 Марлинс - 30 тестаРезюме
 Марлинс - 50 тестаРезюме
 Марлинс - 100 тестаРезюме
Национален Център за Безопасен Интернет 
 Безопасен ИнтернетТози курс изисква регистрационен ключ