Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за трети и четвърти (вахтен) механик по следните функции:

  • функция "Морско инженерство" - Ниво "Оперативно"
  • функция "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" - Ниво "Оперативно"
  • функция "Техническо поддържане и ремонт" - Ниво "Оперативно"
  • функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно"

Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: