Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за корабен моторист по следните функции:

  • функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско"

Мотористите държат изпит само по функция "Морско инженерство" - Ниво "Изпълнителско"

Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: