Курсове 
Електробезопасност - 2018-2019
Електробезопасност - 2019-2020
Електробезопасност - 2020-2021
Електробезопасност - 2021-2022
Електротехнически материали - 2018-2019Information
Електротехнически материали - 2019-2020Information
Електротехнически материали - 2020-2021Information
Електротехнически материали - 2021-2022Information
Силова електроника - 2018-2019
Силова електроника - 2019-2020
Силова електроника - 2020-2021
Силова електроника - 2021-2022
Силови електронни преобразуватели-2018-2019
Силови електронни преобразуватели-2019-2020
Силови електронни преобразуватели-2020-2021
Силови електронни преобразуватели-2021-2022
Електробезопасност - 2022-2023
Електротехнически материали - 2022-2023Information
Силова електроника - 2022-2023
Силови електронни преобразуватели-2022-2023
Електробезопасност - 2023-2024
Електротехнически материали - 2023-2024Information
Силова електроника - 2023-2024