Курсове 
Електротехнически материали - 2014-2015Information
Силови електронни преобразуватели-2014-2015
Силова електроника - 2014-2015
Електробезопасност - 2014-2015
Електротехнически материали - 2016-2017Information
Силова електроника - 2016-2017
Електробезопасност - 2016-2017
Електротехнически материали - 2017-2018Information
Силова електроника - 2017-2018
Електробезопасност - 2017-2018
Силови електронни преобразуватели-2017-2018
Силови електронни преобразуватели-2018-2019
Електробезопасност - 2018-2019
Силова електроника - 2018-2019
Електротехнически материали - 2018-2019Information
Силови електронни преобразуватели-2019-2020
Електробезопасност - 2019-2020
Силова електроника - 2019-2020
Електротехнически материали - 2019-2020Information
Силови електронни преобразуватели-2020-2021
Електробезопасност - 2020-2021
Силова електроника - 2020-2021
Електротехнически материали - 2020-2021Information