Курсове 
Електротехнически материали - 2014-2015Information
Силови електронни преобразуватели-2014-2015
Силова електроника - 2014-2015
Електробезопасност - 2014-2015
Електротехнически материали - 2016-2017Information
Силова електроника - 2016-2017
Електробезопасност - 2016-2017
Електротехнически материали - 2017-2018Information
Силова електроника - 2017-2018
Електробезопасност - 2017-2018
Силови електронни преобразуватели-2017-2018
Силови електронни преобразуватели-2018-2019
Електробезопасност - 2018-2019
Силова електроника - 2018-2019
Електротехнически материали - 2018-2019Information