Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за Вахтен помощник-капитани - ниво "Оперативно" по следните функции:

 • Функция "Корабоводене" - тест МППСМ и системата IALA
 • Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене"
 • Функция "Обработка и подреждане на товари"
 • Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.
Въпросите са актуални към 23.02.2021 г.

Вижте също:

Подкатегории
Тестови въпроси за корабоводители на английски език оперативно ниво


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 40 изпитни теста за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция "Обработка и подреждане на товари" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 40 изпитни теста за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция "Обработка и подреждане на товари" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция "Обработка и подреждане на товари" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 40 изпитни теста за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за Вахтен помощник-капитани на кораб над 500 БТ по Функция УЕКГЛБ - "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - Ниво "Оперативно""- актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.