Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за Вахтен помощник-капитани - ниво "Оперативно" по следните функции:

  • Функция "Корабоводене" - тест МППСМ и системата IALA
  • Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене"
  • Функция "Обработка и подреждане на товари"
  • Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.
Въпросите са актуални към 23.02.2021 г.

Вижте също:

Подкатегории
Тестови въпроси за корабоводители на английски език оперативно ниво