Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за Квалифициран моряк палубна команда (Палубен боцман) по следните функции:

  • Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене"
  • Функция "Обработка и подреждане на товари"
  • Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"
  • Функция "Техническо поддържане и ремонт"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: