Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за корабен рулеви по следните функции:

 • Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене"


 • Курсът е предназначен за самоподготовка за явяване на изпит за правоспособност "Корабен Рулеви" по функция "Корабоводене" - Ниво "Изпълнителско". Включва въпроси по следните компетентности:

  Управление на кораба и изпълнение на заповедите до руля, включително и на английски език;

  Водене на слухово и визуално наблюдение и докладване;

  Носене на безопасна вахта;

  Работа с аварийно оборудване и прилагане на аварийни процедури.

  Съдържа 20 теста за самоподготовка и 10 изпитни теста. Тестовете се състоят от 45 въпроса, случайно избрани от база с 144 въпроса, които ИАМА използва при онлайн изпитите. Тестовете за самоподготовка не са ограничени по време. Изпитните тестове трябва да направите за 45 минути. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

  Въпросите са актуални към 26.01.2024 г.

  Вижте също:

  Как да се регистрираме и запишем за курс?
  Как да платим чрез банков превод?
  Как да платим чрез EasyPay? - най-използвания начин