Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за "Щурман" и "Щурман обща категория" по следните функции:

  • Функция "Корабоводене" за правоспособностите "Щурман" и "Щурман обща категория"
  • Функция "Обработка и подреждане на товара" за правоспособностите "Щурман" и "Щурман обща категория"
  • Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" за правоспособностите "Щурман" и "Щурман обща категория"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: