Набор от курсове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за правоспособност "Пилот" за пристанищата в Бургас и Варна.

Въпросите са актуални към 25.01.2024 г.

Тестовете включват:
  • въпроси от раздела "Общи".
  • въпроси за конкретния пилотажен район, за който се кандидатства - за Бургас, за Варна.
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: