Тестови въпроси за подготовка за изпит пред Морска Администрация ( ИАМА, ИДМА ) за Квалифициран моряк машинна команда по всички функции:
  • Функция ЕОЕАСУ "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление" за квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско";
  • Функция "Морско инженерство" за квалифициран моряк машинна команда- Ниво "Изпълнителско";
  • Функция ТОР - "Техническо поддържане и ремонт" за квалифициран моряк машинна команда - Ниво "Изпълнителско";
  • Функция УЕКГЛБ, "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - квалифициран моряк машинна команда.

Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: