Снимка Edu Zone
Защо електронно обучение?
от Edu Zone - петък, 18 март 2011, 11:31
 

Системата за WEB-базирано и дистанционно обучение представлява технология за интерактивен метод на обучение и подготовка. Тя удовлетворява нуждите на институции от всякакъв мащаб.

Мобилност, гъвкавост, достъпност, интерактивност, сигурност, комуникативност са само част от нейните качества.

Основно предимство е лесното създаване на интерактивни курсове от преподаватели. Интуитивния външен вид спомага за безпроблемното усвояване на материала от обучаващите се.

Системата е широко ориентирана и мултиезична, като към момента са активни български, английски и руски език.