Кратки биографични данни за нашите преподаватели и консултатнтиСега подредени по Име (възходящ ред) Сортиране по: Фамилия | Име променяне на (низходящ ред)

Страница:  1  2  3  (Следваща)

Снимка Edu Zone

Edu Zone

:

к.д.п. инж. Александър Първанов

parvanov

к.д.п.инж. Александър Цветков Първанов е завършил ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Международно морско частно право“ в СУ„Климент Охридски“. Има специализация и в Икономически Университет - Варна. Диспашор е към Българска Търговско-промишлена Палата София.

През годините е заемал различни ръководни и отговорни длъжности. От 1966 до 1977г. поетапно преминава от IV помощник капитан до капитан далечно плаване. В периода 1976-1998г. е заемал от експертни длъжности до началник в ДИК- Варна. От 1999 до 2011 г. - от експертни длъжности до Директор ДМА. Има общ трудов стаж като морски специалист - 50 години. Министерството на транспорта го награждава с грамота "За висок професионализъм, изключителни заслуги и дългогодишна всеотдайна работа за утвърждаване на България като морска държава".

Говори английски, руски и турски език.

Има десет публикации като автор и съавтор. Издадените му книги – учебници и учебни пособия са свързани с дългогодишния му практически опит и съсредоточени върху обучението и повишаване на квалификацията на морски кадри.

1983г. – „Технология на транспортиране на опасни товари по море“ А. Цв. Първанов, ВУЦ, Варна;
1994г. – „Въпросник за провеждане на самоконтрол по МППСМ-72“ А. Цв. Първанов, В.В.Василев, БМКЦ, Варна;
1995г. – „Курс по оцеляване на море" А.Цв.Първанов, Л. Н. Йорданов, ЦИД „Атлас“, Варна;
1996г. - „МППСМ-72/83. Коментар на конвенцията, правилата, тестове за обучение и самоконтрол“ А. Цв. Първанов, С. Методиев, Р. Станев, А. Дерменджиев ВИ, София;
1999г. – „Учебно помагало за водач на плавателен съд до 10 БТР“ А.Цв.Първанов, С.Методиев, Р.Станев,А.Дерменджиев, ВИ, София;
1999г. – „Навигационна безопасност на корабоплаването“ А. Цв. Първанов, А.Ст. Крушев, Колор Принт;
2000г. - „Превоз на опасни товари по море“ А. Цв. Първанов, ЕТ „ПЕН“
2004г. – „ Безопасност на корабоплаването – 1221 въпроси и отговори за капитани“ А.Цв.Първанов, ЕТ „ПЕН“
2005 г . - „МППСМ– 1972-2003 Система IALA 1001 въпроси и отговори” А. Цв. Първанов ЕТ„ПЕН“
2005г. - „ Безопасност на корабоплаването. Въпроси и отговори за капитани на малки кораби“ А. Цв. Първанов, ЕТ „ПЕН“


Страница:  1  2  3  (Следваща)