Набор от тестове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за Капитани и Старши помощник-капитани - ниво "Управленско" по следните функции:

 • Функция "Корабоводене" - тест МППСМ и системата IALA
 • Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене"
 • Функция "Обработка и подреждане на товари"
 • Функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда"
Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Внимание! На изпита в ИА "Морска Администрация" за функция "Корабоводене" ниво "Управление" в тестовете участват въпроси и от базата за ниво "Оперативно". Препоръчваме на капитаните, които ще се явяват на изпит за управленско ниво да се запишат и за курса Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Оперативно"

Вижте също:

Подкатегории
Тестови въпроси за корабоводители на английски език управленско ниво


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване на кораб над 3000 БТ, от 500 до 3000 БТ, до 500 БТ и старши помощник капитани по Функция "Корабоводене" - тест "Корабоводене" - Ниво "Управленско"- актуални към 25.01.2024г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 40 изпитни теста, ограничени по време, за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Обработка и подреждане на товари" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 40 изпитни теста, ограничени по време, за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция"Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста (ограничени по време - 60 мин. за един тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Обработка и подреждане на товари" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста (ограничени по време - 60 мин. за един тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Обработка и подреждане на товари" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 40 изпитни теста (ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Управление" - актуални към 25.01.2024г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.

  Ако не се справяте с тестовете за ограниченото време, препоръчваме Ви да си закупите някой от другите пакети, които съдържат и тестове за самоподготовка, които не са ограничени по време. След като добиете необходимата рутина на решаване може да се върнете към тези тестове за да тренирате и да се сте сигурни, че за времето на изпита ще успеете да решите теста.


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста ( ограничени по време - 60 мин. за тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Корабоводене", тест "Корабоводене" - Ниво "Управление" - актуални към 25.01.2024г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 50 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 10 изпитни теста (ограничени по време - 60 мин. за един тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.


 • Съдържа 80 теста за самоподготовка (не са ограничени по време) и 20 изпитни теста (ограничени по време - 60 мин. за един тест) за явяване на изпит за капитани далечно плаване и старши помощник капитани на кораб над 3000 БТ и от 500 до 3000 БТ, капитан на кораб до 500 БТ в местно и крайбрежно плаване по функция "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" - ниво "Управление" - актуални към 01.06.2021г. Тестови въпроси, използвани от ИАМА след 10.05.2021г.