Набор от тестове за самоподготовка за изпитите на ИАМА за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" по следните функции:

  • Функция "Корабоводене" за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"
  • Функция "Обработка и подреждане на товара" за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"
  • Функция "Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"

Внимание! На изпитите в ИА "Морска Администрация" за правоспособност „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" в тестовете участват въпроси и от базите за правоспобностите "Щурман" и "Щурман Обща категория". Препоръчваме на щурманите, които ще се явяват на изпит за „Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт" да се запишат и за тестовете:

Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също: