Подкатегории
Моряк-моторист вътрешно плаване
Механик вътрешно плаване
Електромеханик за вътрешните водни пътища на Европа