Снимка Edu Zone
Тестове за самоподготовка: "Водач (капитан) на кораб до 40 БТ по море". Такса за записване 30 лв.
от Edu Zone - четвъртък, 13 август 2020, 10:59
 
Водач (капитан) на кораб до 40 БТ по море

Тестове за самоподготовка: "Водач (капитан) на кораб до 40 БТ по море" . Такса за записване 30 лв.

60 теста за самоподготовка плюс решенията на 20 задачи по навигация.

Тестовата среда, въпросите и отговорите са идентични с тези на Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА).

Съдържа 60 теста от шестдесет и пет въпроса, които се избират случайно от база с въпроси, които ИАМА използва за изпитите. Отговорите на въпросите също се разбъркват с цел да се избегне механичното наизустяване. Тестовете са неограничени по време.

След като решите даден тест ще видите: Вашите отговори, верните отговори и резултата от теста.

Решаването на тестовете създава атмосфера, максимално доближаваща се до тази по време на изпитите пред агенцията. Тестовете са интерактивни, оценяването става в реално време и резултатите се виждат веднага след приключването на теста.

EduZone е достъпна от всяка точка на света. Помага за усъвършенстване на знанията и придобиване на опит и увереност с начина на провеждане на изпитите.