Снимка Edu Zone
Тестови въпроси за Вахтен помощник-капитан, използвани след 10.05.2021 г.
от Edu Zone - петък, 4 юни 2021, 07:15
 
Обновени са базите с въпроси за тестовете за самоподготовка на Вахтен помощник-капитани - ниво "Оперативно“ / Officer on watch (OOW) за явяване на изпит пред ИАМА.
Въпросите са идентични с тези, използвани от Морска администрация след 10.05.2021 г.

• "Корабоводене" / Function Navigation at The Operational Level - 770 въпроса
20лв. - 40 теста за време, 60 мин. за 1 тест;
30лв. - 60 теста: 50 самоподготовка (неограничени по време) + 10 изпитни (60 мин. за 1 тест);
50лв. - 100 теста: 80 самоподготовка (неограничени по време) + 20 изпитни (60 мин. за 1 тест).

• "Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда" / Function Controlling the operation of the ship and care for persons on board at The Operational Level - 595 въпроса
20лв. - 40 теста за време, 60 мин. за 1 тест;
30лв. - 60 теста: 50 самоподготовка (неограничени по време) + 10 изпитни (60 мин. за 1 тест);
50лв. - 100 теста: 80 самоподготовка (неограничени по време) + 20 изпитни (60 мин. за 1 тест).

• "Обработка и подреждане на товари" / Function Cargo handling and stowage at The Operational Level - "Обработка и подреждане на товари" - 299 въпроса
20лв. - 40 теста за време, 60 мин. за 1 тест;
30лв. - 60 теста: 50 самоподготовка (неограничени по време) + 10 изпитни (60 мин. за 1 тест);
50лв. - 100 теста: 80 самоподготовка (неограничени по време) + 20 изпитни (60 мин. за 1 тест).