Тестови въпроси, включени в изпитите за придобиване на механически правоспособности на море.

Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също:

Подкатегории
За шеф (главен) механик и втори механик
За трети и четвърти (вахтен) механик
За корабен моторист
За корабен електромеханик
За корабен електротехник
За Квалифициран моряк машинна команда