Тестовете са организирани по същия начин като в компютърната система за изпитване (КСИ) на ИАМА. След приключването на всеки тест ще видите как сте отговорили, верния отговор и оценката. По-късно, по всяко време може да прегледате отново тестовете си.

Вижте също:

Подкатегории
„Щурман” с право да заема длъжността "Капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 кВт"
Капитан вътрешно плаване
Щурман и Щурман Обща категория